Waarschuwing

Waarschuwing

Eventuele formulierwijzigingen zijn nog niet opgeslagen.

Weet je zeker dat je het formulier wilt verlaten?

Matching- en Carrière-tool

Talent en (vacatures van) Groningse bedrijven kunnen elkaar hier vinden. MKB-bedrijven kunnen via één portal direct werven onder studenten, werkenden en werkzoekenden. Talent kan hier een profiel aanmaken vanaf de eerste snuffelstage op de middelbare school en dit door de school- en arbeidsloopbaan verder uitbouwen bij sollicitaties voor volgende opdrachten, stages en banen. Op termijn worden hier ook opleidingsmogelijkheden (zie het project Digitale Academie) en financieringsmogelijkheden voor scholing aan gekoppeld.

Omdat MKB-bedrijven en studenten elkaar al vroegtijdig (tijdens de studie) kunnen bereiken, zijn studenten beter op de hoogte van de regionale arbeidsmarkt. MKB-bedrijven kunnen zich op één plek profileren en werven onder studenten, werkenden en werkzoekenden. Zo verbetert het imago van Groningen als werkomgeving en vestigingsplaats en kan talent beter voor de regio blijven behouden.

De database is tevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe informatie genereert die vervolgens weer resulteert in betere gedrags- en beleidskeuzes van talent, werkgevers, intermediairs en beleidsmakers.

Over De Paskamer

De Paskamer is een online-instrument, ontwikkeld door House of Skills in samenwerking met TNO en is in 2020 in gebruik genomen.

Ruim 2.000 mensen maakten gebruik van versie 1, en u maakt nu gebruik van de tweede, verbeterde versie. Regelmatig zal er een nieuwe update verschijnen. Hoe meer gebruikers De Paskamer heeft, hoe beter het instrument kan voorspellen welke skills bij iemand passen.

Bronvermelding

Deze dienst maakt gebruik van de ESCO-classificatie van de Europese Commissie.

Deze dienst maakt gebruik van de O*NET classificatie.

Deze dienst maakt gebruik van video content afkomstig van SBB.

Opdrachtgever

De Stichting Matching- en Carrière-tool is een samenwerkingsverband van VNO NCW-MKB-Noord, FNV, Gemeente Groningen als centrumgemeente voor arbeidsmarktregio Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Alle deelnemende partijen hebben de overeenkomst voor oprichting van de Stichting ondertekend. De financiële middelen worden verkregen uit de bijdragen van de deelnemende instellingen en een meerjarige subsidie uit het nationaal programma Groningen.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Matching- en Carrière-tool.

Mocht u nog vragen hebben of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de stichting in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via info@mijntalentinderegio.com